VBCF cam kết đầu tư 9 triệu USD cho 21 dự án kinh doanh sáng tạo cùng người thu nhập thấp